Mis vahe on coachingul ja teraapial?

Posted on: september 3, 2019
coaching

Alustaks hoopis mitte erinevustest vaid ühisosast. Mõlemad valdkonnad on töö inimesega ning tema sisemiste protsessidega. Coaching on pigem tegelemine inimese ratsionaalse osaga-mõistusega, on olevikus ja vaatab tulevikku. Teraapia tegeleb rohkem tunnetega ning otsib probleemide juuri pigem minevikust. Mõlemad meetodid viivad inimest lähemale oma tegelike vajaduste realiseerimisele ja suuremale aususele iseenda ja teiste suhtes! Kuid milles need erinevused siiski on, seda vaatame alljärgnevast võrdlusest.

Kellele coaching?

Sellele, kellel on eesmärgid ja soov neid saavutada. Neile, kes on hakkamist täis, kellel on energiat, kes on ettevõtlikud, kellel on ideid, mida teostada, kuid teisest küljest kipuvad killustuma, kaotavad fookust, ei suuda fikseerida prioriteete. Kui tunned, et mõtted on suurejoonelised, kuid oled nendega kerges ummikus ja vajad terase kõrvaltvaataja pilku – võta coach Sind toetama, kaasamõtlema, Sinu nõrku kohti märkama ja koos neid likvideerima!

Kellele teraapia?

Erinevalt coachingust läheb teraapia tihtilugu minevikku. On ka olevikus loomulikult, kuid raskemate olukordade puhul käib töö minevikus asetleidnud sündmustega. Seega ongi teraapia neile, kes soovivad lahti lasta vanadest emotsioonidest, ennast ammendanud suhetest, arusaamatu põhjusega krooonilistest terviseprobleemidest jne. Teraapia on sügavalt enda sisse vaatamise huvilistele.

Mis kohtumisel toimuma hakkab?

Vestluse käigus coach küsib palju. Vahel võib küsimusi olla vähe, aga nad on teravad ja sügavad. Siis võime ka vaikida, kuni vastus ja taipamine  seestpoolt üles tuleb.  Coachi ülesanne on püüda kinni  kliendi jutus ridade vahel need vastuolud, mida inimene ise ei suuda märgata, et need hiljem neutraliseerida.

Mis teraapias toimuma hakkab?

Teraapias tegeleme sügavate vestlustega, rahulikus tempos ning otsime pigem hingeliste vajaduste rahuldamist. See on vundamendi loomine kõigeks järgnevaks. Üldjuhul teeme  hüpnoosiseansse, et saada kätte infot alateadvusest ja tunnete tasandilt. Enda seest leitud info põhjal ehitame üles edasised tegevusstrateegiad.

Mida coach ei tee?

Coach ei tülita teid teie minevikuga ega ütle vastuseid ette. Valmis vastusteks on pigem mentorid, kes on konkreetse valdkonna spetsialistid. 

Mida terapeut ei tee?

Teraapeut ei soovita otseselt mingit tegevuskava ega valmis lahendusi, vaid aitab need lahendused tuua välja inimese enda seest.

Coachingu sessioonide tulemusel

Saabub selgus ja vastused. Tekib võime näha oma olukorda kõrvalt. Selguvad nii eesmärkide saavutamist takistavad piirangud, eesmärgid ise muutuvad loogilisteks  ning tekib tegevuskava nende saavutamiseks. Ja mis kõige olulisem, lähevad paika prioriteedid ja saavad kõrvaldatud sisemised vastuolud.

Teraapia sessioonide tulemusel

Tekib rahu ja tasakaal. Edaspidi suudab inimene oma esilekerkivad küsimused ise lahendada. Kõik tehnikad ja meetodid selleks saab ta teraapia käigus kätte ja ise läbi kogeda. Uus seisund võimaldab parandada suhteid, tööelu, ennast teostada  ning saada lahti kroonilistest haigustest.

Coachingust-teraapiasse

Harvad pole olukorrad, kus alustame coachinguga, aga selgub, et inimesel on tema eesmärkide jaoks liiga suured psühholoogilised takistused, et neid eesmärke saavutada. Need takistused on üldjuhul minevikus. Siis me vahetame formaati ning kliendi nõusolekul muudame coachingu teraapiaks. Näiteks, kui inimene oma sisimas tegelikult ei usu, et ta suudab niivõrd suuri eesmärke saavutada nagu ta on välja mõelnud. Peas suudab, aga kuskil hinges ta kardab ja tunneb end ebakindlalt. Või näiteks soovib müüa oma firmat, küsida juurde palka, aga on samal ajal niivõrd pehme loomuga, et ei suuda oma seisukohti kaitsta.
Vahel pole töösuhete parandamiseks muud võimalust, kui  hakata oma depressiooni ravima.

Teraapiast-coachingusse

Inimesed on tihti hirmul on seisundi pärast. Kardavad, et nad on oma murega üksi. Väga sageli aga selgub, et nendega on kõik korras. See, mida nad tunnevad, on täiesti normaalne nii nende olukorras, kui inimühiskonnas üldse. Vahel selgub, et neile polegi vaja mingit teraapiat vaid peame hoopis ümberlülituma coachingule ja eesmärkide saavutamisele ning mitte kaevama  minevikus.

Näited coachingu klientide teemadest

-Oli vaja müüa ettevõte osalus, aga kuna oli probleeme EI ütlemisega, siis hinnaläbirääkimistes oli pidevalt kaotus

-Ettevõttes on pidevad personaliprobleemid teatud töötajatega ning ei saa aru, kas asi on juhis või töötajates

-Kliendil on palju projekte, pole prioriteete ning fookust ja kõik seisab

-Valik, kas laieneda äriga teise riiki või pühenduda rohkem perele

-Palgatöötaja on otsustanud hakata ettevõtjaks, kuid hirmud pidurdavad lõplikku otsust

Näited teraapia klientide teemadest

-Sihi kaotamine elus, rahuldust ei paku enam ei olemasolev suhe ega töö, elurõõm on kadunud, elu on üks rügamine

-Suur tõmme abieluväliste suhete poole ning sellest tulenev sisekonflikt, samas abielu tahaks säilitada

-Rasked suhted ja arusaamatused vanematega, oskamatus enda eest seista ja oma seisukohti kaitsta

-Suhe on ummikus, mõistus on otsas, aga soov oleks suhet ikkagi päästa

-Krooniline haigus, arstid ei oska põhjust öelda, tegelikult on põhjuseks ülikõrge stressitase

Kokkuvõttes võib öelda, et erinevuseid on, kuid need on peamiselt kohtumiste läbiviimise teemade ja stiili poolest. Samas tulemuste osas erinevusi pole, kuna statistiliselt tunnevad mõlema teenuse kliendid lõpus selginemist, kergust. jõudu ning energiat oma eesmärkide saavutamisel.

Kui iseseisvalt aega broneerides on raske saada, kumba teenust valida, siis pole see mingi takistus – otsustame selle kohapeal töö käigus.

Martin Kruusvall